Echt geloof

Psalm 13

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?
(Psalm 13:1-3)

Dit zijn de momenten in ons leven dat we het even niet meer weten. Het lijkt wel of de wereld gelijk heeft en er werkelijk geen God is. Denk aan Jezus aan het kruis, Hij vraagt Zich af waarom God Hem verlaten heeft? Het zijn donkere momenten en tegelijk zijn het hele mooie momenten. Want dat zijn de momenten dat we ons geloof echt moeten gebruiken.

Geloof zit hem niet in een discussie over het ontstaan van de aarde. Geloof zit hem niet in het verdedigen van het bestaan van God. Geloof begint wanneer het er niet is en we er toch op hopen. Zoveel mensen hebben geloof in de loterij, al zijn de kansen nog zo klein toch vertrouwen ze er op dat het geld de investering waard is. Als ze het geloof niet hadden zouden ze er echt geen geld aan uitgeven.

Als mensen al zo weinig nodig hebben om geloof te hebben, waarom zoeken wij elke keer weer onze antwoorden in de wijsheid van de wereld. Want juist in die momenten als er geen hoop lijkt te zijn, juist die momenten als alles er op lijkt te wijzen dat er een 0% kans is op een levende God moeten we geloven. Hoe de wereld ons ook voor gek verklaard, hoe de omstandigheden alles behalve hoop geven, we moeten het uitroepen naar de Vader.

Want dat zijn deze verzen, verzen van hoop, verzen van geloof. David had zijn eigen wijsheid kunnen gebruiken, David had kunnen vechten, maar het enige wat hij had is een hoop in een God die er even niet leek te zijn. Dat is geloof! Dat is werkelijk geloven, al het andere dat wij onder geloof scharen is slechts een mening en verbleekt bij deze woorden.

God antwoord mij in de duisternis, laat Uw heerlijkheid zien, want ik zie het niet. Vader in de hemel, kom dicht bij mij, want ik heb U nodig, U alleen. Er is niets in dit leven dat mij kan helpen, er is geen andere hoop dan U alleen. Sterk mij in Uw genade en zie naar mij om. Dit is een gebed in geloof.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.