God beproeft

Psalm 11

4 De HEERE is in Zijn heilig paleis,
de troon van de HEERE staat in de hemel;
Zijn ogen doorzien,
Zijn blikken beproeven de mensenkinderen.
5 De HEERE beproeft de rechtvaardige,
maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft.
(Psalm 11:4-5)

Elke keer komt het er op aan of we dit echt geloven voor ons leven of dat dit slechts een overtuiging is waar we het mondeling mee eens. Het probleem met deze woorden is dat ze heel makkelijk met de mond geaccepteerd kunnen worden zonder dat we daar echt de consequenties van hoeven te accepteren. Natuurlijk zit God op de troon, natuurlijk beproefd Hij de mensenkinderen, maar wat betekent het voor jouw leven?

Want als we dit echt geloven dan gaat er in ons leven een hoop veranderen. Dan zijn het niet langer woorden die vroom uit onze mond komen maar dan is het een vrees waarin we God oprecht liefhebben. Want dan wordt dit een dagelijkse realiteit dat we in alles betrekken. Dan zit God niet op een troon in een ver van onze bed show, maar dan weten we dat Hij boven alles is en alles in Zijn handen heeft.

Want dat is wat deze woorden vertellen, God is boven alles, boven elke autoriteit, elke leider. En tegelijk is Hij heel dichtbij, want Hij ziet elk mensenkind en beproefd iedereen. En dat moeten we geloven voor ons leven, we moeten erkennen als we in de ochtend opstaan dat Hij op de troon zit en regeert. Of de aarde nu onder ons beeft of de ene na de andere terrorist het leven probeert te verwoesten, God is boven alles, Hij zit op de troon.

We moeten mensen niet vrezen, we moeten God vrezen, we moeten werkelijk geloven dat God ons beproeft. En dat is veel meer dan even checken hoe onze rechtvaardige gezondheid er uit ziet. Als God ons beproefd is dat als een tuinier die ons reinigt zodat we meer vruchten zullen dragen.

Zijn ogen doorzien, er is niets dat we voor Hem kunnen verbergen. Hij beproeft ons omdat Hij van ons houdt en er naar verlangt dat we meer vruchten zullen dragen. Hij haat de goddeloze, Hij haat het kwaad en de vruchten van het kwaad. Wat een mooie God en Schepper hebben wij, wij mogen alle vertrouwen in Hem leggen, Hij heeft alles in handen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.