Daily Archives: November 16, 2017

Een leven zonder geweld

Psalm 10 15 Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener, eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt. 16 De HEERE is Koning, eeuwig en altijd; de heidenvolken zijn uit Zijn land … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een leven zonder geweld