Daily Archives: November 6, 2017

Zingen voor God

Psalm 9 12 Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder de volken Zijn daden. 13 Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan, Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet. (Psalm 9:12-13) Hebben … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zingen voor God