Wanhopig

Psalm 13

4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God!
Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood,
5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen,
en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel.
(Psalm 13:4-5)

Jezus zat daar bij de put en er kwam een Samaritaanse vrouw om water te halen. De woorden die Jezus sprak tot deze vrouw zijn de woorden die David maar al te goed begreep. Een vrouw die veracht werd in haar dorp, een vrouw die maar niet de vrede in haar leven kon vinden, Jezus vertelde haar dat Hij het levende water had, het water dat zal opspringen als een fontein in haar leven.

Als ze maar wist wie Hij was, als ze maar een hint had van de kracht die God heeft in Jezus, dan zou ze er om vragen. De woorden van David lijken zo wanhopig, maar voor iemand die er de tijd voor neemt om er een lied over te schrijven zijn dit woorden van geloof. Want hij is wanhopig, maar wel wanhopig voor het antwoord van God. Hij verkent geen andere opties, hij weet dat alleen het levende water van Gods troon hem werkelijk de vrede zal geven.

We kunnen het wel ergens anders proberen, we kunnen in de wereld blijven zoeken, maar uiteindelijk zal men zeggen dat we hebben verloren. Want we zullen nooit de echte vrede in de wereld vinden. Daarom moeten we wanhopig in gebed zijn, niet wanhopig in het zoeken naar een ander antwoord voor ons probleem.

Dit zijn de gebeden waar wij vol van moeten zijn, het leven is een storm, het leven is soms wanhopig. Maar God is daar, Jezus is degene die ons het levende water wil geven, een water waardoor we nooit meer dorst hebben. Een kracht waardoor de wereld alleen maar kan erkennen dat God heeft overwonnen in ons leven.

De Heere is onze rots, maar we hebben geen rots nodig als er geen storm is. De Heere is onze burcht, we hebben geen burcht nodig als ons leven niet wordt aangevallen. Juist dit zijn de momenten dat we de woorden van David nodig hebben, juist dan zal de wereld kunnen zien dat onze God echt is. Want alleen in Hem hebben we het levende water, bidt daarom dit gebed of het nu in wanhoop is of niet.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.