Diep vertrouwen

Psalm 13

6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,
mijn hart zal zich verheugen in Uw heil,
ik zal voor de HEERE zingen,
omdat Hij goed voor mij geweest is.
(Psalm 13:6)

Een heel simpel vers, maar als we dit echt zouden zingen vanuit ons hart zit er een enorme kracht achter. Een kracht van geloof waarin we ons leven alleen maar zien vanuit het perspectief van Gods hand. Want als wij zouden kunnen zien wat God ziet dan zouden we zo vol van geloof zijn, zo vol van vertrouwen op Zijn liefde voor ons leven. Dan weten we dat Hij geen enkele ander doel heeft dan een goed resultaat.

Hij is voor ons, Hij wil ons kracht geven, Hij wil ons beschermen, Hij wil dat we succes hebben en ga zo maar door. Dat is Zijn verlangen voor ons leven. Wat precies succes is zal ook Hij bepalen, maar wij moeten er op vertrouwen dat het perfect is.

David vertrouwt echter op de goedertierenheid van de Heere, zijn hart verheugt zich in het heil van de Vader. We kunnen daar niet zomaar even over heen lezen, we moeten tot in het diepste van ons hart begrijpen wat die woorden betekenen. We moeten begrijpen dat God perfect is in Zijn liefde voor ons, dat alles wat Hij doet dat het goed is, goedertieren. En dat is de kracht van dit vers, het diepe geloof en vertrouwen op een God die alleen maar het goede met ons voor heeft.

En als dat diepe geloof in ons leeft komt er vanzelf een lofzang in ons naar boven. Een lofzang waarin we werkelijk weten dat God goed is geweest voor ons. Een lofzang die geen twijfel laat over de motivatie van God, de Heere is dan werkelijk een goede herder voor ons, werkelijk vol liefde en vol van kracht.

Dat we dit leven mogen hebben, een leven dat diep geworteld is in dit vertrouwen, een leven dat overstroomt van aanbidding omdat we weten dat Hij ons lief heeft. Laat dit vertrouwen in jou leven, laat dit vertrouwen in jou groeien. Dit is het mooiste leven dat we kunnen hebben.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.