Haat

Psalm 11

6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen.
Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn.
7 Want de HEERE is rechtvaardig,
Hij heeft rechtvaardige daden lief.
De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen.
(Psalm 11:6-7)

In onze huidige maatschappij klinkt dit als vloeken. De gedachte alleen al dat een liefdevolle God zo gewelddadig kan zijn schijnen we in onze gedachten niet te kunnen verenigen. In onze ogen klinkt het alsof de daden van God daden van haat zijn. En natuurlijk is er die haat in God maar niet zoals wij mensen elkaar haten.

Bij ons mensen is de haat meestal egoïstisch, we haten iemand ook al hebben we er geen enkele reden voor of we haten iemand omdat diegene iets slechts heeft gedaan naar ons en zo zijn er nog veel egoïstische redenen. En als we deze vorm van haat op God projecteren dan zien we een God die boos wordt omdat de mensen niet naar Hem gehoorzamen. God wordt boos omdat Hij Zich niet serieus genomen voelt.

Dat is niet de haat die God heeft, God heeft een haat die gaat over het kwaad dat wij elkaar aan doen. God heeft een haat over de mensen die Hem niet vrezen, niet om Hem, maar om de daden die ze daardoor doen. Gods haat is tegen de onheiligheid in Zijn Schepping zoals Hij dat niet had bedoeld. Hij verlangt naar Zijn karakter in de schepping, de liefde, de blijdschap, de vrede tussen mensen.

We zouden God als een magneet kunnen zien. Hij trekt een ieder aan die verlangt naar rechtvaardigheid en Hij stoot een ieder af die verlangt naar onrechtvaardigheid. En aan ons de keuze wat wij verlangen. God is niet haatdragend, God wil niet boos zijn op ons mensen, maar Zijn haat voor het kwaad kan Hij niet veranderen, want daardoor zou Zijn liefde geen liefde meer zijn.

En dat moeten we accepteren, we kunnen niet van God eisen dat Hij in onze ogen wat meer mededogen zou hebben. Want dan eisen we van Hem dat Hij Zijn perfecte liefde zou moeten laten varen. En dat kan God niet. Zijn haat is perfect en als we dat leren begrijpen, dan leren we zelfs Zijn haat te waarderen.

 

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.