Het zit’m in de naam

Psalm 8

10 HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
(Psalm 8:10)

Het eerst dat Jezus bidt in het gebed dat Hij ons leert bidden is dat de Naam van God wordt geheiligd. Dit is een heel diep verlangen dat in Jezus leeft en dat ook in ons moet leven. Het is misschien wel het belangrijkste onderdeel van dat hele gebed. Want dit gaat veel dieper dan iemand die zijn naam gezuiverd wil hebben, dit gaat om de plek die God hoort te hebben in ons leven.

Een naam in de bijbel is niet zomaar om iemand een naampje te geven. Denk ‘Messias’, ‘Immanuel’ of ‘Jezus’, drie namen die elk een hele diepe betekenis hebben over wie Jezus is. Ook God heeft vele verschillende namen in de bijbel die elk een onderdeel beschrijven van wie Hij is.

Als deze psalm het dan heeft over hoe machtig de Naam van God is op de hele aarde, dan is dat in de context van een Naam die inhoud heeft. Dit laatste vers was niet een opvulling van David om de psalm rijmend te maken of het complet af te maken, dit is een verlangen naar de openbaring van God op de hele aarde. Een openbaring waarin iedereen weet en erkent dat God is Wie Hij werkelijk is. Dat elke knie buigt en elke tong getuigd dat Hij Heer is. Want alleen dan is Zijn naam machtig op de hele aarde.

En in de tijd van David was de naam van God werkelijk machtig op de hele aarde. En dat kwam door het volk van Israel, de werken die God deed in dit volk waren wijd verspreid. Denk aan de tijd van Salomo, dat de koningin van Sheba bij Hem op bezoek ging. Het was God die dit alles had gedaan.

De wereld moet weten wie God werkelijk is en daar ligt een taak voor ons. Want als wij God serieus nemen en echt de ruimte geven in ons leven dan zullen mensen om ons heen Gods hand kunnen zien. Laten we beginnen met hetzelfde verlangen als dat van Jezus, laat Uw naam worden geheiligd. En als dit verlangen werkelijk gaat branden in ons leven gaat ons leven ook veranderen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.