Onze verantwoordelijkheid

Psalm 8

7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.
(Psalm 8:7-9)

Als we de evolutie theorie moeten geloven dan zijn we het product van een ongeluk. Er zit geen ontwerp achter de hele schepping, het is gewoon zo gegaan zoals het is gegaan. In die context zijn wij als mensen dus net als apen alleen zijn wij misschien wat meer doorontwikkeld. In die context kunnen we dus hele grote vraagtekens zetten bij de term: ‘mensenrechten’. Want in de evolutie theorie zijn er geen mensenrechten, maar gaat het om de ontwikkeling van de sterkste.

En als we daar dieper op ingaan komen we uiteindelijk op de plek dat de evolutie theorie een wereld creëert waar niet over nagedacht is. Een wereld waar de individu meer en meer zichzelf gaat profileren ten koste van de ander. Want in de evolutie theorie is er geen plek voor moraal, geen plek voor regels die ons zeggen wat we moeten doen, we zijn net als de wilde dieren die hun instinct volgen en gedreven worden door overlevingsdrang.

Als we de ontwikkelingen om ons heen zien, dan zien we langzaam de christelijke moraal van ons samenleving verdwijnen en komen we steeds meer op de plek waar de evolutie theorie ons wil hebben. De maatschappij heeft het niet door, maar de Nederlandse cultuur was doordrenkt van het christelijke geloof en hoe meer dat in gedrang komt, hoe meer we een gewetenloze samenleving worden.

God heeft wel degelijk nagedacht over Zijn schepping, God heeft wel degelijk ons een verantwoordelijkheid gegeven. Wij zijn geen product van een ongeluk, we zijn hier met een unieke taak die God ons gegeven heeft. Hij heeft ons verantwoordelijkheid gegeven over Zijn schepping, Hij heeft ons een bijzondere taak gegeven.

En daar moeten we van doordrongen raken, God heeft ons gekozen om met onze eigen verlangens en onze eigen wil samen met Hem te wandelen. Deze overdenking is geen oproep om je aan te sluiten bij Greenpeace, dit is een oproep om je plek in de schepping te nemen als kind van God. Bewust van het feit dat je geroepen bent door Onze Vader in de hemel voor een bijzondere taak.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.