Verlangen naar Gods rechtvaardigheid

Psalm 7

7 Sta op, HEERE, in Uw toorn,
verhef U tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen,
ontwaak ter wille van mij;
U hebt het recht ingesteld.
8 De gemeenschap van volken zal U omringen,
neem dan weer plaats hoog boven hen.
9 De HEERE zal over de volken rechtspreken.
Doe mij recht, HEERE, want ik ben rechtvaardig
en oprechtheid is bij mij.
10 Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen,
maar doe de rechtvaardige standhouden,
o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft.
 (Psalm 7:7-10)

Als we iets van deze verzen moeten leren dan is het dat God rechtvaardig is en daarbij ook altijd zal handelen als wij ons tot Hem roepen. Tegenwoordig is het recht hier op aarde steeds krommer. Het begint al bij de wet, het wordt steeds meer ingegeven door het liberale idee dat we als mensen eigenlijk zoveel mogelijk vrij moeten zijn om te kunnen doen wat we willen doen.

Daarom moeten we verlangen naar de rechtvaardigheid in God. En David is er heilig van overtuigd dat God rechtvaardig is, dat God het recht zal laten zegevieren. Sterker nog, David weet dat een ieder die zich tot Hem richt voor een rechtvaardig oordeel, God zal antwoorden. En dat is waar deze verzen van doordrongen zijn.

Er is een keerzijde aan dit gebed, we moeten namelijk weten dat God echt recht zal doen. En vaak is dat niet zoals wij graag zouden willen. Wij willen dat God voor ons partij kiest, dat Hij ons ‘rechtvaardigheid’ verschaft. Maar er zijn altijd meerdere partijen bij betrokken en God zal echt rechtvaardig oordelen.

En daarom moeten we weten dat God onze harten en nieren zal beproeven, Hij zal onze motivaties beoordelen op het moment dat wij ons tot Hem richten. En misschien is dat wel ons probleem dat wij niet verlangen naar Gods rechtvaardig wandelen in ons leven. Misschien weten we dat we geen voet hebben om op te staan.

Laten we verlangen naar Gods rechtvaardigheid, niet alleen in ons leven, maar ook in ons hart. Laten we verlangen naar het doordrenken van alles in ons leven met Zijn rechtvaardig handelen. Want dan zal deze psalm tot leven komen in jouw leven, dan is het werkelijk een verlangen naar Gods rechtvaardigheid en niet een verlangen naar jouw versie van rechtvaardigheid.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.