Verlangen naar Gods rechtvaardigheid

Psalm 7

4 HEERE, mijn God, als ik dát gedaan heb,
als er onrecht aan mijn handen kleeft,
5 als ik iemand kwaad vergolden heb die vrede met mij had
– wie mij zonder reden benauwde, heb ik juist gered! –
6 dan mag de vijand mij vervolgen, achterhalen,
mijn leven op de grond vertrappen
en mijn eer in het stof doen wonen! Sela
 (Psalm 7:4-6)

David wil het accepteren dat als hij werkelijk mensen tegen de schenen heeft geschopt dat ze achter hem aankomen. Maar hij ziet het niet, hij ziet niet hoe hij andere mensen boos heeft gemaakt. Hij voelt dat hij juist het goede heeft gedaan en er geen enkele reden is voor de problemen waarin de mensen hem duwen.

En dat kunnen we ook zien in het leven van David zoals hij Saul benaderde. Zelfs het hoekje van de mantel van Saul dat hij afsneed was al teveel voor zijn geweten. En dat is ook het leven dat wij moeten hebben, we moeten mensen om ons heen geen pijn doen we moeten altijd zorgen dat wij het onderspit delven. Het klinkt raar, maar de bijbel is geen boek die ons oproept om vooral voor onszelf op te komen.

En als we zo’n houding hebben in het leven, dan kunnen we hetzelfde bidden als het gebed dat David hier bidt. Dan mogen we weten dat God in Zijn rechtvaardigheid ons zal verdedigen. We moeten in ons leven zover afhankelijk worden van God dat we weten dat Hij alles in handen heeft en wij alles aan Hem overgeven.

We kunnen wel klagen over de mensen om ons heen, maar het helpt niet. Alleen als we ons tot God richten mogen we weten dat Hij er Zich mee zal bemoeien. Misschien niet op de manier waarop wij hopen, maar het zal altijd rechtvaardig zijn en daar moeten wij op vertrouwen. Onze taak is om onszelf zo goed mogelijk te gedragen tegenover andere mensen.

Het gebed dat David hier bidt is niet een openbaar gebed waarmee hij zichzelf probeert te rechtvaardigen. En zo moeten wij dit gebed ook niet gebruiken, dit gebed moet alleen op God gericht zijn en werkelijk verlangen naar Zijn rechtvaardigheid in alle situaties. Wees nederig, wees afhankelijk van God en we zullen werkelijk een gezegend leven hebben.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.