Sorry zeggen

Psalm 7

13 Als men zich niet bekeert,
dan zal Hij Zijn zwaard scherpen,
Zijn boog spannen, en aanleggen.
14 Hij heeft dodelijke wapens voor Zich gereedgemaakt,
Hij richt Zijn pijlen op de felle achtervolgers. 
(Psalm 7:13-14)

Op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort over de discipelen van Jezus waren er vele mensen die dit zagen als de hand van God. Er waren er 3000 die zich bij deze beweging toevoegden en ze hadden maar 1 vraag, wat moeten wij doen? Het antwoord van Petrus is dan heel duidelijk, ze moeten zich bekeren, laten dopen en vervult worden met de Heilige Geest.

En dat is een boodschap die niet nieuw is, het is een boodschap van genade die we ook door het hele oude testament kunnen lezen. Maar er is een probleem in het hedendaagse evangelie en dat probleem wordt zichtbaar in de manier waarop we het evangelie toepassen in ons leven. Want het evangelie van genade heeft ons lui gemaakt, we zoeken niet meer het koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid.

En dat is echt niet de schuld van 1 bepaalde denominatie, het is bij elke stroming binnen gesijpeld. Bij de ene is het de liefde van God die een oogje dicht lijkt te knijpen voor onze zonden, bij de ander is het de belijdenis die bepalend is voor het eeuwige leven. De reden dat Petrus de mensen oproept tot bekering en doop heeft juist te maken met het onderwerp van deze psalm.

God verlangt er naar dat wij ons bekeren, dat wij inzien dat we op de verkeerde weg zitten. God hoopt in Zijn genade ons te kunnen vergeven en de enige eis is dat wij ons bekeren. En dat is zeker de boodschap van Johannes de doper en Jezus toen zij hier op aarde waren. En dat is ook de boodschap van Petrus op die befaamde pinksterdag. Bekeren betekent dat wij ons afkeren van de zonden in de wereld, dat wij ons leven omkeren weg van de zonden.

Even in het midden gelaten wanneer we gedoopt moeten worden, maar als we de betekenis van de doop niet in de context van de bekering zien slaan we plank mis. Het is geen deur naar het christendom, het is een uiting van het verlangen om te bekeren, om ons leven anders in te delen. God wil een sorry horen en een sorry zien. Is het zichtbaar in jouw leven?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.