Vol van majesteit

Psalm 8

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.
2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
(Psalm 8:1-3)

Zoals Jezus ook de religieuze leiders vertelde over stenen die het van de mensen zullen overnemen om God te prijzen zo is hier ook de boodschap dat niets onmogelijk is voor God. De mens lijkt tot zulke grote dingen in staat en als we eerlijk zijn dan zijn we niet ver of misschien zelfs verder dan de tijd waarin de spraakverwarring begon. Mensen die zichzelf groter zien dan de Schepper die hen geschapen heeft.

Het is deze arrogantie waardoor de mensheid hun plek in de schepping niet meer zien, maar zichzelf boven alles stellen. Elke notie van een God of een Schepper wordt ontkracht om zo maar niet te hoeven erkennen dat we ergens naar moeten luisteren. De mens is zo trots op zijn werken dat het niet in het licht van Jezus terecht wil komen, de eigen daden zijn zo bevredigend dat men alles doet om in de duisternis te blijven.

Misschien vinden we dit een negatief verhaal, misschien zijn wij ook trots op wat er allemaal in de wereld gebeurt. We leven toch in een mooi land dat veel voor elkaar krijgt? Dat is inderdaad zo, tenzij we zien wat David hier ziet. Want dan kijken we werkelijk vanuit een ander perspectief, dan zien we werkelijk een God die goed is.

God staat boven alles en Hij heeft een plan met deze wereld. Hij is vol van majesteit en heerlijkheid en Hij zal worden geopenbaard. Jezus bad niet voor een betere toekomst hier op aarde, Hij bad voor het Koninkrijk van God. Hij weet hoe heerlijk en vol van God majesteit de hemel is, Hij weet waar Hij vandaan kwam en daar kan niets van wat hier op aarde is tegenop.

Geloven we dit? Zijn wij er werkelijk van overtuigd dat God een fundament neerlegt uit de mond van kinderen en zuigelingen die de trots en arrogantie van deze wereld zal omverwerpen? Want als we zo gaan kijken dan zien we toch echt een hele andere wereld dan de wereld door de ogen van de media. We zien een wereld die uiteindelijk ten val gebracht zal worden. God is zo groot en zo vol van majesteit, als we dat gaan zien zal dat ons wereldbeeld compleet veranderen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.