Daily Archives: October 31, 2017

Het zit’m in de naam

Psalm 8 10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! (Psalm 8:10) Het eerst dat Jezus bidt in het gebed dat Hij ons leert bidden is dat de Naam van God wordt geheiligd. Dit is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het zit’m in de naam