God is boos

Psalm 7

11 Mijn schild is bij God,
Die de oprechten van hart verlost.
12 God is een rechtvaardige Rechter,
een God Die iedere dag toornt.
 (Psalm 7:11-12)

Er is geen eenduidige manier om over God te praten. De meer strenge gereformeerde kerken zien God als een boze God die niet blij is met de zonden van de wereld. Ze zien een strenge God die alle touwtjes in handen wil houden. De meer vrije gemeenten zien een God die vol van liefde is en van ons allemaal houdt. Hij staat met armen wijd open om de verloren zonen weer in Zijn armen te sluiten.

Maar wij hebben deze twee kanten van God te lang tegenover elkaar gezet. Ze staan namelijk niet tegenover elkaar, God is alle twee. En nog wel veel meer dan wij met onze kleine hersencapaciteit kunnen bevatten. God is niet het een of het ander, God is heilig in Zijn boosheid en heilig in zijn liefde. Hij is rechtvaardig in Zijn boosheid en rechtvaardig in Zijn liefde.

Een God die iedere dag toornt is niet gestopt met zijn boosheid nadat Jezus aan het kruis heeft gehangen. Het is nog steeds de realiteit van Wie God is. De toorn van God is alleen vervult in ons leven als we werkelijk Jezus als ons offer voor God accepteren. En dan wordt God onze schild, dan worden wij rechtvaardig gemaakt door geloof. Dan is het God die ons vult mijn Zijn bescherming.

Maar dan moeten wij nog steeds overtuigd zijn van het feit dat God toornig is over zonden. Nog steeds moeten we deze kant van God vrezen, wetende dat Hij ons lief heeft. God is rechtvaardig, Hij zal altijd recht oordelen. En daar moeten we op vertrouwen in ons leven.

Het kruis is geen excuus brief om door te gaan met zondigen omdat we denken dat Gods liefde is geopenbaard, want het kruis openbaart juist ook Gods toorn. Jezus stierf niet voor niets, God haat zonden, Hij is toornig over het kwaad en daarom moeten we Zijn liefde omarmen om uit die toorn van God te komen. God is rechtvaardig in Zijn liefde, en een ieder die dat accepteert zal verlost worden van Gods toorn, maar een ieder die dat niet accepteert zal Gods toorn nog altijd moeten ervaren.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.