Geen leedvermaak

Psalm 7

15 Zie, hij heeft weeën van onrecht
en is zwanger van kwaad,
hij zal leugen baren.
16 Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven,
maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft.
17 Zijn moeite zal op zijn eigen hoofd terugkeren,
zijn geweld op zijn eigen schedel neerdalen.
18 Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid,
en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, psalmen zingen. 
(Psalm 7:15-18)

Het contrast is duidelijk, uiteindelijk zal degene die een goddeloos leven heeft er voor betalen, maar degene die verlangt naar Gods rechtvaardigheid zal in die vruchten wandelen. Als we dit nu eens toepassen op ons eigen leven, zou ons leven er dan niet heel anders uitzien?

Want dit is geen geloof van David dat hij verkondigt als een kennis waar we een mening over moeten hebben. David verlangt er werkelijk naar om de Heere te loven om Zijn gerechtigheid. Hij verlangt er werkelijk naar dat Gods rechtvaardigheid zal zegevieren en de zonden en onrecht werkelijk gestraft zal worden.

En Jezus was precies hetzelfde, daarom leerde Hij de discipelen ook bidden dat het Koninkrijk van God zal komen. Het is een diep verlangen dat het rechtvaardige in God zal zegevieren en dat de zonden in deze wereld weggedaan zal worden. Want wie zou er nu niet verlangen naar de liefde, blijdschap, geduld en alle andere vruchten van de Heilige Geest? Alleen zij die hun eigen zonden en onrecht meer liefhebben.

En daar moeten wij naar verlangen dat het recht weer werkelijk recht is en dat zonden ook echt gezien worden als zonden. Dat we God werkelijk gaan prijzen om Wie Hij is in Zijn rechtvaardigheid. Het klinkt misschien zo normaal, maar het is niet normaal meer in de wereld en misschien ook niet meer in de kerk. Liefde zal niet regeren als God niet rechtvaardig is, er zal geen blijdschap op aarde zijn als God niet heilig is.

God zal de wereld oordelen en daar mogen wij onszelf in verheugen. Het is geen leedvermaak, maar het is juist het diepe verlangen naar Gods goedheid op aarde en in ons leven. Natuurlijk is Gods verlangen dat een ieder gered wordt, maar we moeten ons ook realiseren dat de poort smal is en dat er maar weinigen zullen zijn die daar naar binnen gaan. Maar het zijn wel degenen die verlangen naar wat David hier verlangt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.