Mooie beproevingen

1 Petrus 4

12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. (1 Petrus 4:12-13)

Wat is deze verdrukking waar Petrus het over heeft? We zouden hierbij kunnen denken aan de vervolging van christenen in China of andere delen van de wereld. We zouden misschien dichter bij huis kunnen denken aan mensen die ons geloof niet kunnen accepteren. Maar we zouden ook kunnen denken aan de verdrukking van de huidige cultuur die ons steeds verder in de hoek duwt om zonden te accepteren in ons leven.

Want ook dat laatste zijn beproevingen van ons geloof. Wij denken dat mensen die met geweld tegen ons geloof ingaan de verdrukkers zijn, maar de werkelijke verdrukking zit hem in alles dat ons van ons geloof weg wil trekken. En dat is wat de huidige cultuur doet met ons leven. Want als we eerlijk zijn is er nog maar weinig over van een vertrouwen op God voor de verlossing van de zonden en de zegeningen op ons leven.

Maar het is juist deze beproevingen die we moeten overwinnen, we moeten niet denken dat we een slachtoffer van onze tijd zijn. We moeten juist blij zijn dat we in deze tijd leven zodat we sterker kunnen worden in ons geloof. Juist door tegen alle leugens in te gaan zullen we meer en meer kunnen begrijpen wat Jezus heeft doorgemaakt. Meer en meer zullen we ons kunnen verblijden dat we in eenheid met Hem kunnen wandelen.

Ga niet bij de pakken neer zitten alsof er toch beginnen meer aan is. Het is tijd dat we opstaan en zoeken naar een leven in Jezus dat de beproevingen doorstaat. Een leven dat sterk is en verlangt naar de overwinning van al deze verdrukking. Maar tot die tijd moeten we niet opgeven en weten dat Jezus regeert.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.