Liefde

1 Petrus 4

7 En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. 8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. (1 Petrus 4:7-9)

God is liefde en we kunnen hier heel makkelijk over doen, maar het is wel waarom God heilig is. Wij denken misschien bij heiligheid aan een vuur dat alles verbrand dat niet door de beugel kan. Maar heilig is juist het goede in God. Het is juist het contrast tussen de zonden in de wereld en Gods heiligheid dat het zo angstaanjagend maakt, maar dat ligt niet aan God.

En als Petrus dan oproept om elkaar lief te hebben, is dit niet om ons een last op te leggen, maar juist om het goede in de gemeente naar boven te brengen. Daarom moeten we elkaar vurig liefhebben. De heiligheid in God is geen zwarte pakken boodschap, het is de boodschap van elkaar liefhebben en voor elkaar zorgen.

En als we dat in de praktijk leren brengen dan zullen we zien dat de heiligheid van God alle onheilige praktijken zal bedekken. Want dan leren wij ook om te kijken naar hoe we mensen kunnen liefhebben en het mooie in elkaar naar boven kunnen halen. Want dat is Gods heiligheid, het is Zijn heilige verlangen.

Wat een mooie gemeente zal er ontstaan als we deze simpele verzen in de praktijk leren brengen. Een gemeente die niet oordeelt, maar een gemeente die naar elkaar omkijkt, elkaar helpt om heilig te wandelen. En waarom? Het einde is nabij.

Deze laatste gedachte leeft bij ons misschien niet zo sterk. Er zijn mensen geweest die met groot kabaal hebben aangekondigd wanneer het einde zou komen en elke keer stonden ze met een mond vol tanden. We durven ons er misschien niet meer aan te branden, maar voor Petrus is het duidelijk, het moment is heel dichtbij. En als we ons daar van bewust zijn dan willen we bewust leven, bewust bidden en bewust lief hebben.

Laten we ons doel duidelijk hebben, dicht bij God. Laten we ons leven bewust leven, in liefde voor elkaar. Laten we in afhankelijkheid leven, in gebed. Dit is de oproep van Petrus en het is het heilige verlangen van onze Vader in de hemel.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.