Smaad

1 Petrus 4

14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. 15 Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. 16 Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. (1 Petrus 4:14-16)

Petrus wil zelfs zover gaan dat als ons smaad wordt aangedaan het betekent dat we in Hem worden verheerlijkt. Dus op het moment dat mensen kwaad spreken over ons is dat voor ons een bemoediging, want de wereld mag dan denken dat ze ons iets vreselijks aandoen, maar wij weten dat we in God geborgen zijn en Zijn heiligheid mogen ervaren.

Maar hoe werkt dat dan? Want op het moment dat er slecht over ons gesproken wordt dan voelt dat niet echt als een verheerlijking. Sterker nog we voelen ons juist minder omdat we er niet meer bij horen. En dat is ook het doel van smaad, men wil ons wegzetten als iemand die niet normaal is, als iemand die geen goede bedoelingen heeft.

En dat is ook precies wat ze met Jezus hebben gedaan. Ze hebben Hem aangeklaagd om zo zijn reputatie in Israël zoveel mogelijk te besmeuren. En Jezus heeft dat ondergaan, niet omdat Hij echt slecht was maar juist omdat Hij goed was. En dat maakt Zijn positie een verheven positie, een verheerlijkte positie. Want op zo’n moment stijgt Jezus boven de werkelijkheid van deze wereld uit.

Want als er zoiets in de wereld gebeurd dan moet men zich gaan verdedigen. Men geeft een interview of begint vrienden te vertellen dat het allemaal niet klopt. Maar als we dat gaan doen dan blijven we nog steeds onderdeel van het systeem waar smaad effect heeft. Maar op het moment dat we mogen weten dat er niets is waar de smaad zich op baseert dan worden we verheerlijkt, dan leven we in God.

Het is dan niet meer van belang wat mensen over ons vertellen want we leven in God. En daarom is een simpel advies om de smaad te negeren een geestelijk advies. Want dan weten we dat we niet langer in dit systeem van de wereld passen, we horen er ook echt niet meer bij. We zijn dan bezig met de wil van de Vader, net als Jezus. Ondanks alle smaad ging Hij door met de wil van de Vader, want dat is wat Hij kwam te doen, of de mensen om Hem heen dat nu konden accepteren of niet.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.