Genadegave

1 Petrus 4

10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 11 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 4:10-11)

Volgens Petrus is het duidelijk dat een christen niet langer in eigen kracht hoeft te wandelen. God geeft ons genadegave, de kracht om een leven te hebben waardoor we elkaar lief hebben. En dat is geen batterij waardoor we weer met goede moed er tegen aan kunnen gaan, het is een kracht waarvan de inhoud door God wordt bepaald.

Als we dan spreken, moeten we ons realiseren dat het de woorden van God zijn. Als we dienen, moeten we ons realiseren dat het de kracht van God is waarin we dienen. Het is niet de gedachte dat we weer even goed ons best moeten doen, dit is een kracht die levensbepalend is. Het bepaald hoe wij handelen en wat wij zeggen. Met een beetje goede moed komen we daar niet, daar hebben we het dna van God voor nodig.

Jij hebt deze genadegave van God ook ontvangen, jij mag ook de woorden van God spreken, jij mag ook de liefde van God door jou laten werken. En als we dat werkelijk gaan doen in ons leven dat zal God verheerlijkt worden. Hij krijgt dan alle lof en eer van ons leven, want het is het werk van Jezus in ons leven dat er voor zorgt dat we Zijn werk doen.

Het is tijd dat we leren begrijpen wat onze positie is nu Jezus in ons leven is gekomen. We zijn niet langer slaven van de zonden, we wandelen in de kracht van God en doen Zijn werken. We moeten de leugens van ons af zetten en verlangen naar deze werkelijkheid. De vruchten van de Heilige Geest die God verheerlijken.

Want alleen dan komt God alle lof en eer toe, alleen dan is het God die Zijn werk in ons volbrengt. Een goed christen doet niet zijn best om maar zoveel mogelijk goede dingen te doen, een echt christen laat God het goede doen in zijn leven. Het is een keuze, het is een samenwerking, maar het is Gods genade die ons de kracht geeft om in liefde tot mensen te spreken en te dienen. Sta er voor open, in gebed en in afhankelijkheid van God.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.