We mogen anders zijn

1 Petrus 4

3 Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. 4 Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. 5 Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen. 6 Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. (1 Petrus 4:3-6)

Denk aan een schoolklas, er is even geen leraar in de klas. Het begint uit de hand te lopen, sommigen beginnen met stoelen te gooien, andere beginnen op het bord te krassen en na tien minuten is het lokaal een rotzooi. Maar jij doet er niet aan mee, ook al moedigen de anderen je aan om ook mee te doen. Er speelt zich namelijk wat af in je achterhoofd, er komt namelijk een moment dat de leraar binnenkomt en dan komen de vragen. Liever maar even niet cool zijn en straks met een rein geweten kunnen zeggen dat je niet hebt meegedaan.

Is er een verschil tussen jou en de mensen om je heen die geen christenen zijn? Volgens Petrus is het niet meer dan normaal dat er een verschil is. En dan gaat het er niet om of we naar de kerk gaan en bidden voor het eten, het gaat om een heilig leven waarin we niet verlangen naar de lusten van het vlees.

Soms voelen we ons ongemakkelijk omdat het lijkt alsof we arrogant zijn omdat we niet mee willen doen met de losbandigheid van de wereld. Natuurlijk is het niet zo dat we ons beter willen voordoen dan de andere mensen, we willen God liefhebben, maar ook Petrus erkent dat de wereld het maar vreemd vindt. De wereld kan niet accepteren dat er een andere moraal is dan hun eigen moraal.

En er is maar 1 manier om hier naar te kijken en het is niet dat we onszelf gaan verdedigen of water bij de wijn gaan doen. Het is wat je doet op het moment dat de hele klas tekeer gaat maar jij weet dat er consequenties zijn. Zo moeten wij ons ook realiseren dat we straks allemaal voor de troon van God komen te staan, we zullen verantwoording moeten afleggen voor onze eigen daden.

En ook de mensen die liever hun eigen moraal aanhangen, al hebben ze het idee dat er geen God is en ze hun gang mogen gaan, ze zullen voor Gods troon moeten verschijnen. En dit moet ons een gezonde vrees geven voor onze Vader in de hemel. Misschien voelen we ons schuldig dat we elke keer anders lijken te zijn, dat we hen het gevoel geven dat we ons beter voelen, maar dan moeten we ons realiseren dat we allemaal rekenschap af moeten leggen. Ga je niet schuldig voelen, vrees God boven alles, heb Hem lief.

 

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.