Gods hart interpreteren

Handelingen 15

18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, 20 maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. 21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen. (Handelingen 15:18-21)

Vers 18 is een heel belangrijk vers, het zet ons op onze plek. De theoloog, de christen, de wijsneus, ze moeten allemaal weten dat het God is die alles weet. Het is alsof Jakobus wil zeggen, wie zijn wij dat wij aan Gods werken gaan twijfelen. Hij weet wat Hij aan het doen is nog voordat we geboren werden en ook nadat we klaar zijn hier op aarde.

En dit is zo belangrijk voor ons christenen om dit te beseffen. Kijk maar eens naar hoeveel denominaties we hebben en al die denominaties hebben weer net iets anders waar ze de nadruk op leggen. Maar als we allemaal nu eens eerst onszelf afvragen wat Gods plan was, is en al zal zijn dan zal het resultaat net zo zijn als de gemeente in Jeruzalem.

Gods plan is dat Jezus ook voor de heidenen is gekomen. Dat betekent dat het werk van Jezus voor de joden is en voor de heidenen, elk vanuit zijn eigen positie. De heiden hoeft dus niet eerst jood te worden, maar de jood hoeft ook niet van zijn joodse erfenis af te stappen. Jezus is de genade van God voor de jood en voor de griek.

De enige manier om de wetten van Mozes toe te passen is als we naar het hart kijken dat achter de wetten zit. En dat is precies wat de Heilige Geest doet in ons leven. Dat zijn de vruchten van de Heilige Geest waartegen geen wet is gemaakt. Want die wetten zijn al die tijd in de synagogen gepredikt, niet omdat ze slecht zijn maar omdat ze goed zijn.

Om echt christen te zijn is een geestelijk leven op een heel ander niveau. Het is een leven dat God leert begrijpen. Het is een leven waarin het niet draait om het interpreteren van woorden, maar om het interpreteren van Gods hart in de kracht van de Heilige Geest. Een nederig hart dat oprecht durft te zeggen: “Uw wil alleen Heer.” En daar ook naar leeft, elke dag weer.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.