Daily Archives: September 7, 2016

Mensen vereren

Handelingen 14 11 En de menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn aan mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. 12 En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Mensen vereren