Daily Archives: September 22, 2016

Verwarring

Handelingen 15 22 Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Verwarring