Zoeken naar Gods verlangen

Handelingen 15

12 En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.13 En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. 15 En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: 16 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. (Handelingen 15:12-17)

En na de heftige discussie en de woorden van Petrus begint het stil te worden. Een stilte die aangeeft dat iedereen zijn zegje heeft gedaan en open staat voor wat Gods verlangen is. Barnabas en Paulus kunnen nu in alle rust laten zien wat God aan het doen is. God raakt de heidenen aan met Zijn Heilige Geest, Gods hand is duidelijk zichtbaar op iedereen die het evangelie van Jezus aanneemt, of ze nu jood zijn of griek.

In het geloofsleven draait het om Gods verlangen. Te lang hebben we van het geloof een dogma gemaakt. Onze theologie probeert te beschrijven hoe God, de wereld en de eeuwigheid in elkaar zit. We willen antwoorden op levensvragen en zo is vaak ook het evangelie dat wij prediken. Maar het evangelie draait niet om wat wij missen in ons leven, het evangelie draait om Gods verlangen voor ons leven.

En dat wordt duidelijk in de woorden die Jakobus daarna ook spreekt. Jakobus haalt de profetieën aan die heel duidelijk het verlangen van God laten zien dat iedereen die het maar wil, betrokken zal worden bij Zijn werk. God wilde niet alleen de Joden weer doen opstaan maar ook bij de heidenen die naar Hem verlangen wil Hij betrokken zijn.

Ook Jezus was gericht op het verlangen van de Vader. Jezus deed de wil van de Vader, als christen volgen wij Jezus in het doen van de wil van de Vader. Het probleem is dat wij van Gods wil een raar beeld hebben. Wij hebben een beeld van regels en wetten, maar Jezus had een heel ander beeld bij de wil van de Vader. Hij zag het hart van God en wist daarom wat Hij moest doen hier op aarde.

De gemeente in Jeruzalem leert hier ook om te luisteren naar de wil(verlangen) van de Vader. En als ze dat doen dan worden deze discussies op de juiste manier gevoerd. Niet langer draait om een bepaalde mening, maar het gaat om wat Gods verlangen is. En zo moet wij ook geloven, wat is Gods verlangen voor ons leven?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.