Daily Archives: September 14, 2016

Discipelen

Handelingen 14 27 Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Discipelen