Verwarring

Handelingen 15

22 Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. 23 En zij schreven door hun dienst het volgende: De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. 24 Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. 25 Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goedgedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden, Barnabas en Paulus, 26 mensen die hun leven overhebben voor de Naam van onze Heere Jezus Christus. (Handelingen 15:22-26)

Er is altijd maar 1 waarheid, maar er zijn duizenden leugens. En het zijn juist de leugens die verwarring brengen. En laat dat nu net het werk van de duivel zijn, hij is de leugenaar die rond gaat om verwarring te brengen. En dat moeten wij onszelf realiseren, niet om angstig en paranoia te worden, maar om altijd blijven te verlangen naar de waarheid.

De gemeente in Antiochie kreeg een probleem, er ontstond verwarring en dat kan niet goed zijn. Ze maakten de juiste keuze door te verlangen naar de waarheid en daarom stuurden ze Paulus en Barnabas naar Jeruzalem. Ze wilden duidelijkheid, ze wilden niet blijven gissen wat nu de waarheid zou kunnen zijn. En de gemeente in Jeruzalem beantwoordt het probleem op de juiste manier door te kijken naar wat Gods waarheid is.

De geschiedenis van de kerk laat zien dat er ook veel momenten fouten zijn gemaakt. De momenten van verwarring werden opgelost met discussies die gevoed werden door de duivel. Mensen die hun eigen overtuiging belangrijker vonden dan dat ze werkelijk op zoek waren naar de waarheid. Want alleen oprecht zoeken naar Gods waarheid zal ons de bevrijding geven van de verwarring die de duivel brengt.

We hebben de waarheid nodig in de kerk, de waarheid om ons te bevrijden van alle verwarring die op ons wordt afgevuurd. De waarheid die alleen komt door de Heilige Geest, Hij wordt niet voor niets de Geest van Waarheid genoemd.

De gemeente in Jeruzalem stuurt meerder mensen met Paulus en Barnabas mee om zo de woorden van waarheid over te brengen. Ze geven het advies aan de gemeente in Antiochie om te kijken de vruchten van het leven van een persoon. Mensen die zich helemaal op offeren in het dienen van God, mensen die God op de eerste plek hebben daar moeten ze naar kijken. Want dat zijn de mensen die oprecht zoeken naar de waarheid, die oprecht willen weten wat God’s verlangen is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.