Daily Archives: September 12, 2016

Groeiende gemeente

Handelingen 14 22 en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. 23 En toen zij in elke gemeente … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Groeiende gemeente