Daily Archives: September 3, 2016

Geloof zien

Handelingen 14 8 En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. 9 Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geloof zien