Monthly Archives: August 2016

Het gaat om het evangelie

Handelingen 13 48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven. 49 En het Woord van de Heere verbreidde … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Het gaat om het evangelie

Het gaat om de waarheid

Handelingen 13 44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen. 45 Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Het gaat om de waarheid

Levend organisme

Handelingen 13 40 Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten: 41 Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Levend organisme

Een werk dat niemand verwacht

Handelingen 13 40 Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten: 41 Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een werk dat niemand verwacht

Het werk van Jezus

Handelingen 13 38 Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt 39 en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Het werk van Jezus

Uit het graf

Handelingen 13 32 En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, 33 zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Uit het graf

Bijzonder verhaal

Handelingen 13 28 En hoewel zij geen reden voor Zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus Hem te laten doden. 29 En toen zij alles volbracht hadden wat er over Hem geschreven was, namen zij Hem van het hout af en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Bijzonder verhaal

De belangrijkste boodschap

Handelingen 13 23 Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de Zaligmaker Jezus doen voortkomen, 24 nadat Johannes, voorafgaand aan Zijn komst, eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. 25 Maar toen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De belangrijkste boodschap

Beloften

Handelingen 13 22 En nadat Hij hem had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Beloften

Gods weg met mensen

Handelingen 13 16 Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister: 17 De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods weg met mensen