Daily Archives: September 29, 2016

Geen struikelblok

Handelingen 16 1 En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader; 2 van … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geen struikelblok