Monthly Archives: October 2016

Niets aan de hand

Handelingen 18 13 Zij zeiden: Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. 14 Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: Als er een of ander onrecht of … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Niets aan de hand

Tijd

Handelingen 18 10 want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. 11 En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Tijd

Lokaliteit

Handelingen 18 9 En de Heere zei ‘s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, 10 want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Lokaliteit

Spreek, zwijg niet

Handelingen 18 9 En de Heere zei ‘s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, 10 want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Spreek, zwijg niet

Iedereen moet het horen

Handelingen 18 5 En nadat Silas en Timotheüs uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. 6 Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Iedereen moet het horen

Geven en ontvangen

Handelingen 18 1 En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. 2 En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geven en ontvangen

Dat is lachen

Handelingen 17 30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Dat is lachen

Onzekerheid

Handelingen 17 26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 27 opdat zij de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Onzekerheid

Tastbaar

Handelingen 17 24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 25 Hij wordt ook … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Tastbaar

Onbekende God

Handelingen 17 22 En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 23 Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Onbekende God