Groeiend geloof

Handelingen 5

14 En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, 15 zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. 16 En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. (Handelingen 5:14-16)

We kunnen hier een mooi stukje geschiedenis van het ontstaan van de kerk lezen. Er was succes, meer en meer mensen sluiten zich er bij aan. Lukas heeft het er zelfs over dat mannen en vrouwen zich aansluiten, als dat geen emancipatie is. Iedereen maakt zijn eigen beslissing om Jezus te volgen.

Maar er zit zoveel meer in deze verzen. Lukas wil zoveel meer zeggen dan dat de kerk aan het groeien is. Hij wil namelijk laten zien dat het geloof aan het groeien is. En dan niet het statische geloof van een groep mensen die hetzelfde denken, maar het geloof in de werken van God. Voor Lukas gaat de groei van de gemeente samen met de groei van het geloof in de kracht van God.

Lukas gebruikt het woord ‘zodat’, wat betekent dat de mensen die volgelingen van Jezus worden dat worden omdat ze geloven in de werken van God. Daarnaast heeft de aanwas van gelovigen tot gevolg dat de apostelen geen tijd meer hebben om al die gelovigen persoonlijke aandacht te geven. Daarom gaan mensen zover dat ze er van overtuigd zijn dat de schaduw al genoeg is.

We moeten dit moment voelen, er gaat een golf van geloof daar Jeruzalem. Mensen die reikhalzend uitkijken naar de werken van God. Het geloof wordt zo groot als het geloof van de vrouw die slechts de jurk van Jezus aanraakte of de hoofdman over honderd.

Nogmaals we moeten dit niet als een mooie geschiedenis lezen die lang geleden gebeurde, een geschiedenis die zich niet kan herhalen. Dit moet ons hart sneller doen kloppen, wij moeten ook dit geloof opwekken in ons leven. God is dezelfde, toen en nu.

Voor Lukas staat de groei van de gemeente gelijk aan de groei in verwachting. Een verwachting naar Gods werken in hun leven. Meer en meer mensen verlangen van God dat Hij ze aanraakt. En dat is een groeiende gemeente met groeiend geloof. Verwachten wij nog wel wat van God, verlangen wij naar Zijn werken in ons leven?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.