De juiste beslissing

Handelingen 5

28 Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. (Handelingen 5:28-29)

Het antwoord dat de apostelen geven moeten we goed op ons laten inwerken. We moeten namelijk uitkijken dat we deze verzen niet voor eigen gemak gaan gebruiken. De apostelen zijn absoluut niet bezig met rebelleren, het is niet hun doel om zichzelf los te rukken van de tirannie van de religieuze leiders.

Als we vers 29 goed lezen dan zien we daarin dat de apostelen eigenlijk willen zeggen dat ze wel graag willen luisteren. Ze willen gehoorzaam zijn aan de geestelijke autoriteit van het volk Israël, maar ze zijn op een punt gekomen dat ze moesten kiezen tussen het gehoorzamen van God of het gehoorzamen van de religieuze leiders. En dat is het echte moment waarop men openlijk ongehoorzaam mag zijn.

Wij willen deze verzen graag zo interpreteren dat het ons helpt om onze eigen weg te gaan. Maar zijn we werkelijk op het punt gekomen dat we iets moeten doen dat tegen Gods verlangen ingaat. En als we daar heel eerlijk naar durven kijken, dan is het eigenlijk alleen ons eigen vlees dat tegen Gods verlangen in gaat.

We moeten God meer gehoorzaam zijn, zelfs meer dan onszelf. En alleen als we op dat punt komen dan kunnen we dit vers werkelijk gebruiken in ons leven. Maar zolang we nog meer luisteren naar onszelf dan naar God hebben we geen enkel recht om dit vers te gebruiken.

Laten we werkelijk op dit punt komen dat God belangrijker is dan wie dan ook in ons leven. Boven alles belangrijker dan onszelf. En dan kunnen we elke keer de juiste beslissing nemen. Of we nu iets moeten doen dat we niet leuk vinden of dat we werkelijk tegen Gods wil ingaan. Een belangrijke graadmeter is om onszelf af te vragen of we tegen onze eigen wil in durven te gaan om God te volgen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.