Zoete boodschap

Handelingen 5

30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen. 31 Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. 32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. 33 Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. (Handelingen 5:30-33)

Elke confrontatie met de religieuze leiders is eigenlijk hetzelfde. Ze zijn niet blij en willen graag controle hebben over de ontstane bedreiging. Elke keer is het een reactie van machteloosheid, een reactie waarin ze in hun machteloosheid zoeken naar een manier om toch de controle te krijgen. En daarin gaan ze weer tot het uiterste, de dood.

Het probleem is dat als we gehoorzaam zijn aan God, zelfs de dood ons niet meer zal afschrikken. God is belangrijker dan wat dan ook in het leven. Daarom kunnen de apostelen vrijmoedig de waarheid spreken. En deze waarheid is zo heerlijk om naar te luisteren, het is een waarheid die niet gekleurd is door de problemen van het leven, het is een waarheid in de puurste vorm.

Als de apostelen dan spreken over het kruis is dat niet bedoeld om een steek onder water te geven. Ze willen de waarheid spreken om bevrijding te geven en daarvoor gaan ze de moeilijke onderwerpen niet voor uit de weg. En dat moeten wij ons ook realiseren als we over het evangelie spreken, de hele waarheid maar met het juiste doel. En dat is het doel waarvoor Jezus aan dat kruis hing.

En uit ervaring spreken deze apostelen over wat het evangelie in hen teweeg heeft gebracht. Het heeft hen bevrijdt, het hen vervuld met een kracht waardoor ze dicht bij Gods heiligheid mogen wandelen.

Als we de woorden van de apostelen werkelijk kunnen begrijpen dan zijn ze eigenlijk heerlijk zoet. Maar als we met een gesloten hart luisteren dan zijn ze bitter. En daarom is de reactie van de religieuze leiders best begrijpelijk maar wij die de waarheid kennen kunnen niets anders dan blijven vasthouden aan deze heerlijke boodschap die ons werkelijk bevrijding bracht.

 

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.