Wonderbaarlijke wijze

Handelingen 5

20 Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. 21 Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hogepriester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen de Raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. 22 Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis, dus keerden zij terug en berichtten: 23 Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. 24 Toen de hogepriester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. (Handelingen 5:20-24)

De reactie van de religieuze leiders laat zien dat ze zich realiseren dat de apostelen niet maar wat rebellen zijn. Want als het wat opstandelingen geweest waren hadden ze wel doorgevraagd, dan hadden ze de soldaten op het matje geroepen. Maar zonder enige twijfel accepteren ze dat de apostelen op een wonderbaarlijke wijze zijn ontsnapt.

Als het gewone oproerkraaiers waren dan hadden ze genoeg middelen om ze te stoppen, maar tegen mensen die oprecht in de kracht van God wandelen zijn er geen eerlijke manieren. Want er is geen reden om hen in de gevangenis te gooien. En nu staan ze daar vertwijfeld, als een spraakwater met een mond vol tanden.

En zo zal het altijd gaan, het zal duidelijk zijn dat op het moment dat wij in de kracht van de Heilige Geest wandelen we nergens bang voor hoeven te zijn. We mogen weten dat God dan de weg uitstippelt en dan zijn er maar twee soort wegen. De ene weg zal zijn zoals hier wordt laten zien, een weg waarin Hij op een wonderbaarlijke manier de de deuren opent. De andere weg zijn de wegen van vervolging net zoals Jezus aan het kruis kwam te hangen.

Voor veel mensen klinkt dit heel ver weg, we zijn zo met ons eigen leventje bezig dat we niet door hebben dat er nog een God is die samen met ons op weg wil gaan. Het grootste wonder in ons leven is dat we ons vandaag goed voelde of dat we ergens op tijd aankwamen of de juiste persoon ontmoette.

God gaat verder en daar kunnen wij niets aan veranderen. De religieuze leiders konden dat toen niet en de leiders van vandaag kunnen dat niet. Zolang wij vol zijn van Zijn Heilige Geest zullen wij de juiste weg bewandelen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.