Geloof en gehoorzaamheid

Handelingen 5

20 Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. 21 Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hogepriester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen de Raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. 22 Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis, dus keerden zij terug en berichtten: 23 Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. (Handelingen 5:20-23)

Het is een kwestie van gehoorzaamheid en geloof. Wij hebben ook de opdracht om een licht te zijn in deze wereld. Geloven wij dit en willen wij hieraan gehoorzaam zijn?

Nu zouden we het idee kunnen hebben dat wij ook wel er op uit zouden gaan als wij op deze manier geroepen worden. Misschien is dat wel de basis van ons denken, om voorganger of evangelist te zijn moeten we een hele sterke roeping hebben. En ja, als ons op zo’n manier wordt gevraagd om te spreken zullen wij dat echt wel gehoorzamen. Want wie kan deze opdracht nu onbeantwoord laten.

Maar dan vergeten we iets, we staan nu op een moment in de geschiedenis van deze apostelen waar wij nog niet van geproefd hebben. We moeten terug gaan naar het moment dat ze Johannes de Doper begonnen te volgen. Het moment dat ze aan het werk waren met hun netten en dat Jezus hen riep. Dat is waar wij moeten beginnen en dan komen we vanzelf ook uit op dit soort momenten.

Het is geloof en gehoorzaamheid en dat hadden deze apostelen bewezen. Natuurlijk waren er momenten dat ze iets mistten, maar ze bleven doorgroeien. En zo moeten wij ook beginnen. We kunnen wel wachten op zo’n moment, maar als we op de kleine momenten al niet gehoorzamen waarom zouden we op de grote momenten dan wel gehoorzamen?

Wij hebben de opdracht, laten we beginnen met gehoorzamen en geloven dat God voor ons is. Geloven dat het uiteindelijk Zijn werk is en niet ons werk. Laten we simpel gehoorzaam zijn en doen wat Hij van ons verlangt, of het nu in de bijbel staat of dat God gevangenis deuren opent.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.