Een ander leven

Handelingen 5

32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. (Handelingen 5:32)

Doen wij het evangelie niet ongelofelijk veel onrecht aan? We leven ons vrolijk leventje zonder dat we werkelijk dit pure Gods geschenk tot zijn recht laten komen in ons leven. Want zie hoe Petrus hier zijn leven beschrijft. Het is een leven dat verweven is tussen het geestelijke en het lichamelijke. De scheidslijn tussen het goddelijke leven en het leven hier op aarde is bijna compleet vervaagd.

Petrus laat de religieuze leiders weten dat hij getuigen is van dit grote werk van God, maar hij niet alleen, ook de Geest van God getuigt met hem, ze werken samen. Het doet wat met ons als we er van bewust worden dat we niet alleen staan. Het is dan niet onze waarheid dat we moeten verdedigen, het is Gods waarheid en uiteindelijk zal de waarheid in Hem overwinnen.

Het mooie aan dit vers is, dat het niet om christenen draait, het gaat om mensen die Hem gehoorzaam zijn. En daar ligt ons zwakke punt. Want wij noemen ons met alle gemak christenen, maar zijn wij ook gehoorzaam? Volgen wij Jezus zoals Hij werkelijk bedoeld heeft?

Er is een leven als christen dat verder gaat dan het simpele kerkleven. Er is een christen zijn dat in overeenstemming is met de Heilige Geest die wij mogen ontvangen van God. Het is een leven waarin we weten dat we nooit alleen staan en dat het nooit ons gevecht is. Het is Gods heerlijke kracht in ons leven dat ons overwinnaars maakt over zonden en dood.

Het gaat verder dan jouw leven nu. We hoeven niet te stoppen met groeien, in de Heilige Geest is er altijd meer om te ontdekken, meer om in te wandelen. En dan staan we sterk, niet in onze eigen kracht, maar in Zijn kracht.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.