Vrij van de wereld

Handelingen 5

17 Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. 18 En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. 19 Maar een engel van de Heere opende ‘s nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 20 Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. (Handelingen 5:17-20)

We zouden dit eens van Gods perspectief moeten bekijken. God wordt enthousiast, dit is hoe Hij het voor ogen had, mensen die wandelen in een autoriteit waarvan Zijn schepping beter wordt. En die mensen die Zijn Zoon ook probeerde te stoppen, die kunnen hier helemaal niets tegen doen.

Ze proberen het wel, zij denken dat ze een autoriteit hebben waarmee ze het volk onder controle kunnen houden. En met die autoriteit stoppen ze de apostelen in de gevangenis. En dat is het hele verschil tussen de autoriteit die wij ontvangen in de kracht van God en de autoriteit die komt met deze wereld. De wereldse autoriteit maakt ons slaven het vertelt ons hoe wij moeten leven en wat we niet mogen doen.

Maar de autoriteit die de apostelen hadden ontvangen was een autoriteit die ons bevrijdt van deze leugens. En die autoriteit is altijd sterker dan de wereldse autoriteit. En dat zien we hier gebeuren. Niemand kan de bevrijdende kracht van God stoppen, alleen wijzelf kunnen het stoppen in ons eigen leven. Als wij Gods kracht weigeren dan zal God dat niet forceren, maar als wij verlangen naar Zijn kracht zal Hij bevrijding geven.

Dit moeten we heel goed begrijpen. Vaak doet de wereld alsof God degene is die ons leven een hel maakt. Maar het is juist God die bevrijdt die ons een eigen keuze geeft. En alleen als we luisteren naar de leugens van de wereld dan zitten we weer in die gevangenis. En elke keer is het God die dan de gevangenis weer openmaakt zodat wij vrijmoedig naar buiten kunnen.

God ziet de apostelen, Hij ziet hun vrije wil om Hem lief te hebben. En als een Vader opent Hij de poorten van de gevangenis zodat ze weer kunnen doen waar ze voor hebben gekozen. Vrijmoedig wandelen in de kracht van God wat een tegenstelling is dit met hoe de wereld ons gebonden kan houden.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.