Heilige kracht

Handelingen 5

14 En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, 15 zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. 16 En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. (Handelingen 5:14-16)

Door de vele volgelingen hadden de apostelen geen tijd om elke volgeling persoonlijke aandacht te geven. Dit resulteerde in een geloof dat niet uit boeken komt. Want wat we hier zien gebeuren is dat mensen zelfs de schaduw van de apostelen gebruikten om de kracht van God te ervaren.

Die mensen mogen dan niet zoveel wijsheid in pacht hebben als wij dat hebben, maar zij hebben een inzicht in de geestelijke wereld die slechts weinigen van ons ook hebben. Zij zien dat deze apostelen dragers zijn van een kracht die de omgeving beïnvloeden. Ze begrijpen dat waar de apostelen heen gaan een aanwezigheid is van God die elke duisternis doet verdwijnen.

Een vrouw getuigde eens van haar tijd dat ze satan aanbad. In die tijd had ze de mogelijkheid om in de geestelijke wereld te kijken. En dan viel haar een ding op, er waren gewone christen, maar er waren ook christenen om wie ze een groot fel licht zag. En juist bij die christenen bleef ze ver uit de buurt. Want dat waren de christenen die vol waren van de Heilige Geest en daar kon ze niet tegen.

Bij ons moet er geen enkele angst zijn voor de duisternis, want wij behoren christenen te zijn die onze omgeving beïnvloeden. Wij zijn dragers van een heilige kracht waardoor onze omgeving heilig wordt. En deze mensen begrepen dat en daarom kwam het spontane geloof om de zieken gewoon in de schaduw van de apostelen te leggen.

Wij hebben wat verloren, de duivel heeft ons er van overtuigd dat het alleen voor die tijd was. De duivel laat ons denken dat wij in een andere tijd leven. En wie heeft daar profijt van? Niet de God die wij dienen, maar de duivel zelf, want hij weet dat als wij weer dit geloof hebben, hij heeft verloren. Laten we opstaan en ook geloven dat God ons de Heilige Geest wil geven zodat wij een licht mogen schijnen in deze geestelijke duisternis. Mensen hebben ons nodig, de depressie, de verslaving, de angst, wij kunnen het met onze aanwezigheid verdrijven.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.