Twijfelen

Handelingen 5

25 En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. 26 Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. 27 En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester vroeg hun: 28 Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. (Handelingen 5:25-29)

Deze hele situatie begint te ingewikkeld te worden voor de religieuze leiders. Ze weten niet meer wat ze wel of niet kunnen doen. Het enige wat ze nu zien is dat de apostelen succes hebben met het werk dat God hen gegeven heeft. Heel Jeruzalem raakt doordrongen van deze boodschap.

Zelfs de religieuze leiders zijn geraakt door deze boodschap. Hun probleem is dat ze er alleen maar een schuldgevoel door krijgen. Voor hun gevoel heeft de boodschap die de apostelen preken alleen maar tot doel dat ze zich slecht voelen over wat ze met Jezus hebben gedaan.

En dat zien we vaker gebeuren, God heeft maar 1 boodschap voor iedereen, maar wij zijn degene die het verschillend interpreteren. Getuige de vele denominaties willen wij allemaal wat anders horen in de woorden van het evangelie. En daar moeten we mee uitkijken, want dan wordt het ons evangelie.

Soms moeten we durven twijfelen aan onze eigen overtuiging. We hoeven niet bang te zijn dat we dan ongelovig zijn, dit is juist geloof. Want op het moment dat we twijfelen aan onze overtuiging staan we open voor wat God ons werkelijk wil vertellen. Voor geloof hoeven we niet alles te weten, voor geloof moeten we er op vertrouwen dat God ons zal leiden in Zijn waarheid.

De religieuze leiders hebben teveel bagage waardoor ze niet open staan voor de waarheid. Zo moeten wij ook onze bagage afleggen zodat we werkelijk kunnen horen wat God ons wil vertellen. En we zullen worden verrast door wat we al die tijd hebben gemist. Twijfel maar, en vraag God om je naar de waarheid te leiden.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.