Monthly Archives: February 2016

Voor het blok

Handelingen 2 33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 34 David is immers niet opgevaren … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Voor het blok

De kern

Handelingen 2 33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 34 David is immers niet opgevaren … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De kern

De profeet David

Handelingen 2 29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. 30 Aangezien hij een profeet … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De profeet David

Woorden van hoop

Handelingen 2 25 Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. 26 Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Woorden van hoop

De keuze

Handelingen 2 22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 23 … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De keuze

In Jezus naam

Handelingen 2 22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 23 … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on In Jezus naam

Olie om te branden

Handelingen 2 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Olie om te branden

Geen uitzondering

Handelingen 2 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geen uitzondering

Gods Woord

Handelingen 2 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods Woord

Een gat in de lucht

Handelingen 2 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een gat in de lucht