Olie om te branden

Handelingen 2

16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (Handelingen 2:16-21)

De profetie houdt niet op bij de uitstorting van de Heilige Geest en het zien van dromen en visioenen. God gaat nog meer doen, Hij gaat wonderen doen en tekenen die iedereen zal kunnen zien voordat de grote dag gaat komen. En dan kunnen we uit vers 21 leren waarom Hij dit allemaal doet. Want vers 21 laat zien dat God dit gaat doen zodat mensen zich tot Hem kunnen keren, dat ze het uitroepen naar de Heere zodat ze zalig zullen worden.

We kunnen als christen de nadruk leggen op de Heilige Geest in ons leven, andere mensen veroordelen omdat zij niet geloven in de Heilige Geest. Of we kunnen onwetend blijven over de Heilige Geest, voorzichtig zijn dat we vooral niet trots worden en denken dat we de Heilige Geest in onze broekzak kunnen stoppen. Maar uiteindelijk moeten we allemaal weten wat Zijn doel is met deze beloften.

En zo moeten wij ook in het leven staan en zo heeft Jezus de discipelen voorbereid voordat Hij vertrok. Zij zullen de belofte van de Vader ontvangen zodat ze mensen kunnen uitleggen wat een heerlijke God wij hebben. Zij kunnen een licht zijn in de wereld om de mensen in de duisternis Gods heerlijkheid te openbaren.

Dromen, visioenen en profetieën, ze zijn er niet om te laten zien hoe belangrijk wij zijn. Het gaat er niet om dat die gaven er voor zorgen dat mensen op ons gericht zijn, ze zijn bedoelt om mensen te bereiken. En dit verlangen moet ook in ons leven, wij moeten ook uitzien naar het moment dat mensen het zullen uitroepen naar God om zalig te worden.

Dus we moeten niet de nadruk gaan leggen op het ervaren van de Heilige Geest zelf, want dan missen we het doel. Ook moeten we uit angst voor misbruik niet de Heilige Geest uitbannen uit onze kerkdiensten, want ook dan missen we het doel dat God heeft met Zijn Geest in ons leven. We moeten nederig verlangen naar Zijn kracht in ons leven om zo een licht te kunnen zijn. Zonder de olie brandt het lampje niet en zo moeten wij ook blijven branden door de olie van de Heilige Geest.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.