De keuze

Handelingen 2

22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 23 deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. 24 God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. (Handelingen 2:22-24)

En hier komt het moment dat Petrus de opstanding van Jezus publiekelijk aankondigt. En hij doet dat niet zomaar met wat woorden, maar hij kiest krachtige woorden, woorden van hoop voor het eeuwige leven. Want dat is waar het om gaat.

Soms kunnen we van die nutteloze discussies hebben over of Jezus nu werkelijk is opgestaan of niet. Maar Petrus heeft daar geen zin, voor hem is het duidelijk, Jezus is opgestaan. Die man waarvan de meeste mensen in Jeruzalem weten dat Hij aan het kruis hing, is niet langer dood maar leeft.

God heeft Jezus doen opstaan en de bewoording van Petrus geeft een heel visueel beeld. De weeën bij een geboorte banen een weg voor een baby om de wereld in te komen. En zo wilde de dood Jezus ook opslokken tot in de eeuwige dood. Maar de dood kon dat niet, het was onmogelijk voor de dood om Jezus vast te houden. En God ontbond de weeën van de dood en Jezus kwam terug, de dood overwonnen.

Als we de implicatie van deze werkelijkheid voor ons leven werkelijk konden begrijpen zal er zoveel in ons leven veranderen. Ten eerste zal er niet langer meer een angst zijn voor de dood, we zullen met Paulus tegen de dood kunnen zeggen: ‘waar is jouw prikkel?’ We zullen weten dat Jezus voor ons heeft overwonnen en dat wij met Hem uit deze dood zijn opgestaan.

Petrus weet het zeker, die man die daar hing verloren aan het kruis, is dezelfde die nu in de kracht van de Heilige Geest Zichzelf openbaart als de opgestane Heer. Dit is het moment om te kiezen of we werkelijk het plan van God in Zijn Zoon accepteren of tegen die openbaring ingaan. Er is geen andere keuze, er is geen discussie mogelijk, Hij heeft de dood overwonnen in ons leven of Hij heeft het niet.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.