De kern

Handelingen 2

33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, 35 totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. 36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. (Handelingen 2:33-36)

Petrus is er heel duidelijk over, zonder Jezus zou dit vandaag niet gebeurd zijn. Israël moet het zeker weten, Jezus is gezonden door hun God als de beloofde Messias. Het is Jezus die nu aan de rechterhand van God zit en de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader. En het is Jezus die nu deze Heilige Geest aan hen heeft gegeven.

Zo simpel is het, en daar moeten wij op vertrouwen, wij moeten in vertrouwen deze weg ook opgaan die God voor ons heeft uitgestippeld. Wij moeten ook het kruis aanvaarden in ons leven, wij moeten ook Jezus als de opgestane Heer erkennen in ons leven en wij moeten Zijn gave voor ons accepteren.

Het verhaal van Petrus brengt het oude testament en het nieuwe testament bij elkaar. Het laat zien dat het een en dezelfde openbaring is van God. En die openbaring komt hier nu ook samen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden, elk met hun unieke verantwoordelijkheid.

Wij mensen denken in hokjes, we willen weten van welke denominatie iemand is. We willen iemand kunnen plaatsen in een reformatorische of charismatische stroming. Er is maar een evangelie en er is maar een weg die God is gegaan en die moeten we allemaal volgen in welke denominatie we ook zitten.

Jezus is de opgestane Heer, de Messias, die aan de rechterhand van de Vader zit. Hij heeft de Heilige Geest van de Vader ontvangen en geeft die aan een ieder die Hem daarin wil volgen. En dit moeten wij geloven, niet met onze hersens, maar met ons leven. Wij moeten wandelen in de kracht van de Heilige Geest, wij moeten wandelen gehoorzaam aan onze Heere Jezus en wij moeten leven tot eer van onze Vader in de kracht van de Heilige Geest zoals Jezus dat ook deed.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.