Voor het blok

Handelingen 2

33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, 35 totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. 36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. (Handelingen 2:33-36)

Er zullen aardig wat theologische boeken zijn die deze verzen citeren. Het geeft namelijk heel beknopt en bijna zakelijk weer wat er gebeurd is. Maar wat is nu de implicatie van wat hier beschreven is, of anders gezegd, wat kun je er mee?

Voor een Israëliet zijn dit niet zomaar wat woorden. Als hier de waarheid wordt beschreven dan zet dat een hele religie op zijn kop. Als hun God dit besloten heeft dan moeten ze daar naar gehoorzamen. En dat is de belangrijkste vraag hier voor een jood, is het werkelijk God die hier achter zit.

Voor iemand die het christendom met de paplepel ingegoten heeft gekregen wordt het wat moeilijker om deze tekst zo serieus te nemen. Natuurlijk nemen we het wel serieus in de zin dat we het onderschrijven, maar we voelen ons niet echt voor het blok gezet. Het is nu eenmaal zo en de mensen om ons heen die vinden het ook.

En toch moeten ook wij op een punt in ons leven komen dat we ons realiseren dat dit echt Gods plan is. We kunnen wel denken dat er een drie-eenheid is, maar zolang wij geen relatie hebben met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heeft die overtuiging geen enkele zin. Zolang Jezus niet werkelijk de Heer van ons leven wordt, heeft de overtuiging geen zin.

Petrus sluit af met een keiharde veroordeling, ze hebben namelijk Jezus die door de Vader is gezonden, gekruisigd. En dan wordt het allemaal nog net iets erger. Nu moeten ze echt een beslissing in hun hart maken. Is Jezus werkelijk de Messias en Zijn ze tegen God ingegaan, of…..

Deze verzen zijn praktijk verzen die ons voor het blok moeten zetten. De vraag is of wij daar al zijn geweest, hebben wij onszelf afgevraagd of Jezus zo in ons leven is gekomen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.