In Jezus naam

Handelingen 2

22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 23 deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. 24 God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. (Handelingen 2:22-24)

De Heilige Geest is uitgestort, mensen staan verbaasd over wat er gebeurt. Petrus haalt een tekst uit Joel 2 aan waarin God belooft dat Hij de Geest zal uitstorten, mensen visioenen en dromen zullen zien. Tot zover is het nog aantrekkelijk voor de toehoorders, maar hij had daarin dus nog geen woord gerept over Jezus.

Maar nu gaat Petrus een link leggen tussen Jezus en deze wonderbaarlijke gebeurtenis. En dat is heel belangrijk, want dan leren we begrijpen dat het niet allemaal op zichzelf staat, maar dat het werk van Jezus en het werk van de Heilige Geest in ons leven eenzelfde doel heeft. Dat het een niet zonder het ander kan, we kunnen niet alleen het kruis van Jezus accepteren in ons leven zonder dat we daarna de kracht van de Heilige Geest in ons leven accepteren.

De Heilige Geest is uitgestort en Petrus begint te getuigen over Jezus. Eerst introduceert Petrus Jezus als de man uit Nazareth die vele wonderen en tekenen van God had laten zien. Het was al weer meer dan 50 dagen geleden dat die Jezus aan het kruis had gehangen, maar nu leeft Hij in nog meer heerlijkheid. Men was Hem misschien al een beetje vergeten ondanks de roddels dat Hij weer zou leven, maar met deze wonderbaarlijke vertoning komt ook Jezus weer tot leven in de gedachten van deze mensen.

En Petrus begint de mensen gelijk er van te overtuigen dat Jezus was gekomen door het wilsbesluit van de Vader. Net als dit wonderlijke moment is het ook Jezus die aan het kruis moest hangen omdat de Vader er een doel mee had en heeft.

Wat een heerlijk moment, het is niet voorbij, het werk van Jezus is niet gestopt aan het kruis, Jezus gaat door. En zoals Jezus in de kracht van de Heilige Geest wonderen en tekenen deed, zo gebeuren er op dit moment ook die tekenen en wonderen. Het is niet voorbij, niemand kan Jezus stoppen, want wat er hier gebeurt, gebeurt in Zijn naam.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.