Daily Archives: February 17, 2016

Opstaan

Handelingen 2 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Opstaan