Geen uitzondering

Handelingen 2

16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (Handelingen 2:16-21)

De psychologie heeft onze dromen een plek gegeven in ons leven. Maar het probleem is dat we het nu zover uitgedacht hebben dat we er niet meer bij nadenken dat het misschien wel eens een droom van God zou kunnen zijn. Dromen zijn juist een uitgelezen kans voor God om Zijn kijk op ons leven en Zijn verlangen voor ons leven kenbaar te maken.

En dat is het hele doel hier, God wil contact met ons hebben. Op de een of andere manier hebben wij het gevoel dat we God maar niet lastig moeten vallen, Hij heeft ons Zijn bijbel gegeven en daar moeten we het maar mee doen. En dat noemen we dan geloof. Maar God wil juist dat we nu geloof hebben in Zijn verlangens, wat Hij vandaag in ons leven wil doen.

En daarom is het God zelf die ons laat weten dat Hij dromen en visioenen wil geven. Hij wil onze betrokkenheid, Hij wil het niet op eigen houtje doen. En nu moeten wij gaan geloven dat dit echt zo is en verlangen naar die dromen en visioenen. Het is niet voor iemand speciaal, de profetie heeft het er over dat het zelfs de dienaren en dienaressen zal overkomen.

Wij moeten onze nuchterheid soms even opzij zetten. Laat God weten dat jij ook naar Hem wil luisteren, dat jij ook dromen en visioenen wil zien. We hoeven dan niet gelijk alles door een super geestelijke bril te zien, maar we mogen wel met een hart vol van geloof dromen en visioenen beproeven.

Het gaat om ons hart, staan wij open voor Zijn woorden, is er een oprecht verlangen in ons leven dat uit ziet naar meer van God?Er is geen excuus dat ons er van kan weerhouden om te geloven. Of we nu leider in de kerk zijn of koffiejuffrouw, het is voor iedereen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.