Monthly Archives: January 2016

Gods tijd

Handelingen 1 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods tijd

Doordrenkt

Handelingen 1 4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5 want Johannes … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Doordrenkt

De belofte van de Vader

Handelingen 1 3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 4 … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De belofte van de Vader

Handelingen gaat door

Handelingen 1 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, 2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Handelingen gaat door

Het gaat door

Lukas 24 50 Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het gaat door

Ervaren

Lukas 24 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Ervaren

Compleet evangelie

Lukas 24 44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on Compleet evangelie

Voorbereiding

Lukas 24 44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Voorbereiding

De opgestane Heer

Lukas 24 38 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? 39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De opgestane Heer

De weg naar verheerlijking

Lukas 24 36 En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. 37 En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. 38 En … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De weg naar verheerlijking